Preguntes Freqüents Compra


— Què implica el full de visita?

D’una banda serveix per tenir un control de qui a visitat aquest immoble, tant per l’Agència com el propietari; i d’aquesta manera tant comprador com venedor reconeixen la intervenció de la Immobiliària i se’ls informa en la mateixa dels seus drets i obligacions, com ara:
– La forma de pagament de la retribució
– Si el comprador un cop visitat l’immoble amb la immobiliària intenta la compra directa amb el propietari, i el propietari accedeix, tant un com l’altre seguiran mantenint les obligacions amb la immobiliària.

— Per a què serveix la nota simple?

Serveix per saber si la propietat està lliure de càrregues, per verificar qui són els titulars, l’ubicació, metres i si hi ha alguna càrrega sobre la propietat

— Què és el certificat d’eficiència energètica?

És un document on recull tota la informació sobre les característiques energètiques i les emissions de CO2 d’un domicili o part d’ell, en relació a les seves dimensions.
Està redactat per un tècnic qualificat, i un cop l’hagi tramitat l’immoble s’inclou en una categoria compresa entre la A i la G

— Tots els immobles estan obligats a tenir el certificat energètic?

No, queden exempts: els pisos llogats per menys de 4 mesos; edificis i monuments protegits en els quals s’altera el seu aspecte; edificis aïllats de menys de 50 metres quadrats útils; llocs de culte o religiosos; construccions provisionals per menys de 2 anys; i la part no residencial d’edificis industrials i agrícoles.

— Quins immobles estan obligats? Que passa si no es té el certificat?

Estan obligats els immobles posats en venda o lloguer. En el moment de la venda el notari reclamarà el document. Els propietaris que no tinguin el certificat seran sancionats amb una multa que el preu oscil·la entre 300 i 6.000 €, depenent si la infracció és lleu, greu o molt greu

Altres consultes sobre lloguer i venda d'immobles a Menorca