que es el certificat energétic?

certificat energétic

Procés pel qual s’atorga una qualificació d’eficiència energètica a un edifici de la mateixa manera que se li atorga als electrodomèstics tipus nevera, rentadora, etc.
Aquesta qualificació s’extreu del càlcul del consum d’energia necessària per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i d’ocupació (tipus de finestres i sistema de segellat amb l’exterior, sistema utilitzat per a l’aigua calenta, materials utilitzats en la construcció , etc.).
Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2comparadas amb un edifici base de similar tipologia i localització.